ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ยังเดินทางมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ได้ที่วัดภูหล่มขุม จ.มุกดาหาร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ยังสามารถเดินทางมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ได้ที่วัดภูหล่มขุม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายวีรยุทธ ไชยเพชร ประธานชมรมพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดภูหล่มขุม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสักการะ ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม อำเภอเมืองมุกดาหาร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ยังคงสามารถเดินทางมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ได้ที่วัดภูหล่มขุม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด