นร.ศึกษาพิเศษพิจิตรป่วยหวั่นติดไข้หวัดนก

นร.ศึกษาพิเศษพิจิตรป่วยหวั่นติดไข้หวัดนก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเทวัญ รัตนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์ จ.พิจิตร ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานการณ์โรคไข้หวัดนก หลังจาก ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนใน ร.ร.พิจิตรปัญญานุกูล หรือ
" ร.ร.ศึกษาพิเศษ" ซึ่งเด็กนักเรียนทั้งหมด ล้วนเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง เนื่องจาก เป็นเด็กออทิสติก , หูหนวก ,เป็นใบ้ ซึ่งมีรายงานว่า มีเด็กป่วยมีไข้ขึ้นสูง ต้องนำส่งโรงพยาบาลพิจิตร

จากการสอบสวนโรค พบว่า มีเด็กป่วยมีไข้สูงจริง ถึง 6 คน แต่สอบประวัติแล้ว เป็นเด็กที่เรียนกินอยู่ประจำในโรงเรียน ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก จะมีเพียงไก่พื้นเมือง และลูกไก่ รวมกันไม่ถึง 10 ตัว ที่ใช้ประกอบวิชาการเรียนเกษตร ซึ่งก็
พบว่า ไก่ยังอยู่ปกติ แต่ที่ผู้ปกครองตกใจ ก็เพราะเด็กกลุ่มนี้ เกิดป่วยพร้อมกันนั่นเอง อีกทั้ง มีเด็กนักเรียนใน ร.ร.ศึกษาพิเศษ มากกว่า 300 คน แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 อีกด้วย


โดยสรุป เด็กๆ ที่ป่วยเพียงแค่เป็นไข้หวัดธรรมดา ไม่เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก แต่อย่างใด และสถานการณ์ก็เป็นปกติ
ยืนยันว่า เนื้อ ไก่ ปรุงสุก ยังคงเป็นอาหารโปรตีน ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย อย่างแน่นอน