กรมศิลป์จัดพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์บูรณะพระราชวังโบราณมรดกโลกอยุธยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมศิลปากรจัดบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พัฒนาใจกลางมรดกโลกอยุธยา จัดตั้งศูนย์หุ่นจำลองพระราชวังโบราณ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว คาดว่าจะแล้วเสร็จในวาระโอกาสเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 84 พรรษา เรืออากาศเอกสุริยะ ศึกษากิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์และแถลงข่าว อนุรักษ์พัฒนาบริเวณใจกลางมรดกโลกอยุธยา ซึ่งกรมศิลปากรและบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในโครงการ ทั้งนี้เพื่อบูรณะพระราชวังโบราณซึ่งถือเป็นต้นแบบในการสร้างพระบรมมหาราชวังของกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับการอนุรักษ์พัฒนาใจกลางมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาจะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชวังโบราณ สำหรับตั้งแสดงหุ่นจำลองหมู่พระมหาปราสาทและวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยงบประมาณกว่า 68 ล้านบาท โดยโบราณสถานที่อยู่ในโครงการ ได้แก่ พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ รวมถึงวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ซึ่งการประกอบพิธี ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้การดำเนินการอนุรักษ์พัฒนามรดกโลกเป็นไปด้วยความสำเร็จราบรื่น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด