สธ.ให้ทุกหน่วย แจง เรื่องวัคซีน 2009

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมอบหมายนโยบายการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009 ในกลุ่มเสี่ยงให้ทุกฝ่ายเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์ไข้หวัด 2009 ในขณะนี้ กำลังอยู่ในช่วงของการระบาดระลอก 2 แต่จำนวนของกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ที่มารับฟังบริการฉีดวัคซีน หลังจากการรณรงค์ไปแล้วกลับมีจำนวนไม่ถึง 10% ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจผิด ในข่าวของผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนที่ออกไป ทั้งนี้นายจุรินทร์ ได้ยืนยันว่า ไม่ควรจะชะลอ การฉีดวัคซีนและต้องรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยง มารับการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ โดยได้มอบหมายนโยบาย 6 ขั้นตอน กับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ มาให้ข้อมูลในด้านวิชาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ก่อนเข้ารับวัคซีน รวมทั้งในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จะต้องมีสูตินารีแพทย์ มาให้ข้อมูลประกอบ ในการตัดสินใจ ก่อนเข้ารับวัคซีนด้วยเช่นกัน