สภาล่มรอบ 2 หลังนับองค์ประชุมได้เพียง169

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างการพิจารณาว่า จะบรรจุญัตติการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อหามาตรการป้องกันการปฏิวัติรัฐประหาร ตามที่น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เสนอเป็นมติด่วนด้วยวาจา ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยส.ส.รัฐบาลส่วนใหญ่ แสดงความไม่เห็นด้วย ที่จะให้มีการบรรจุญัตติดังกล่าว เป็นเรื่องด่วน จึงเสนอให้ประธาน สั่งปิดการอภิปราย ทำให้นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ได้ขอให้รัฐบาลเปิดใจกว้าง เนื่องจาก เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง เช่นเดียวกับ 6 ต.ค.19 หลังมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง

พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมได้สั่งนับองค์ประชุม ด้วยการเสียบบัตรแสดงตน ซึ่งลงมติว่า จะปิดอภิปรายหรือไม่ ทำให้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ประท้วงว่า ควรนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ เพื่อป้องกันองค์ประชุมไม่ครบ เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ แต่ประธาน ยืนยันว่า ให้เสียบบัตรแสดงตน ปรากฏว่า สมาชิกอยู่ในห้องประชุม เพียง 169 คน ทำให้ประธาน ต้องสั่งปิดการประชุมลงในที่สุด