กลุ่มเสื้อแดง นปช. แดงทั้งแผ่นดินรวมตัวเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารทุกรูปแบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มเสื้อแดงรวมตัวที่หน้าอนุสาวรีย์ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ แสดงพลังต่อต้านการทำรัฐประหารทุกรูปแบบ กลุ่มเสื้อแดงประกาศเจตนารมณ์เป็นมิตรกับทหารที่แท้จริง ที่ศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และประกาศต่อต้านทหารบางคนที่นิยมเผด็จการ ทำให้ทหารชั้นผู้น้อยต้องกลายเป็นปฏิปักษ์กับญาติพี่น้องของตนเองโดยไม่รู้ตัว จึงสนับสนุนให้ทหารปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อีกทั้งการทำรัฐประหารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำลายประเทศ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ขอให้ทหารนำประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤติโดยเร็ว โดยได้ยื่นหนังสือให้ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 ผู้บังคับการกองบิน 41 ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 7 และผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ซึ่งมีตัวแทนรับมอบหนังสือและจัดกำลังดูแลความสงบและไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด