โพลปชช.38.41%สนามหลวงแหล่งเพาะเชื้อโรค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีการเคลื่อนย้ายพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งเต็นท์ในสนามหลวง รวมถึงการจัดการกับนกพิราบ ซึ่งมีการนำกรงขนาดใหญ่มาดักจับเพื่อเป็นการควบคุมโรคและป้องกันการติดเชื้อโรคที่ติดมากับนกพิราบ จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการจับที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อข่าวดังกล่าว จำนวน 1,068 คน ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553 สรุปผลได้ดังนี้


1. คนกรุงเทพฯ คิดอย่างไร? กรณี กทม. จับนกพิราบที่ท้องสนามหลวงเพื่อย้ายไปอยู่ที่อื่น

อันดับที่ 1 ช่วยให้สนามหลวงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆที่มีมากับนกพิราบ 34.11% อันดับที่ 2 ทำให้ภูมิทัศน์ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมบริเวณท้องสนามหลวงดีขึ้น 26.71% อันดับที่ 3 ควรมีการเตรียมการที่ดีกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ที่จะนำนกพิราบไปอยู่ 22.98%อันดับที่ 4 อยากให้นกพิราบอยู่ที่สนามหลวงต่อไปเพราะเป็นสัตว์ที่อยู่คู่สนามหลวงมานาน 16.20%2. คนกรุงเทพฯ คิดอย่างไร? กับ นกพิราบที่ท้องสนามหลวง

อันดับที่ 1 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและทำให้สถานที่บริเวณรอบๆสกปรก 38.41% อันดับที่ 2 เป็นสิ่งที่อยู่คู่สนามหลวงมานาน / เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสนามหลวงไปแล้ว 32.55% อันดับที่ 3 ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว /ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้จากการขายอาหารให้นกพิราบ 29.04%3. คนกรุงเทพฯ คิดอย่างไร? ที่มีประชาชนประท้วงเรื่องการย้ายนกพิราบไปอยู่ที่ จ.ราชบุรี และ จ.ปราจีนบุรี

อันดับที่ 1 เป็นสิทธิของคนในจังหวัดนั้นๆ น่าจะเจรจาตกลงกันได้ด้วยดี 47.12% อันดับที่ 2 น่าเห็นใจเพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับพืชไร่และบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ 29.67% อันดับที่ 3 เป็นการนำเชื้อโรคไปสู่สถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่มีคนอาศัยอยู่เหมือนกัน 23.21%4. นอกจากสนามหลวงแล้วคนกรุงเทพฯ คิดว่าควรย้ายนกพิราบไปอยู่ที่ใด?

อันดับที่ 1 พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน มีอากาศถ่ายเทสะดวก 42.40% อันดับที่ 2 เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทางธรรมชาติ 33.76%
อันดับที่ 3 สวนสัตว์ /สวนนก 23.84%