ยธ.-ยะลาทำความเข้าใจปชช.ถึงความเท่าเทียม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 100 วัน 1,000 หมู่บ้าน จะใกล้หรือไกลกระบวนการยุติธรรมจะไปถึงประชาชน โดยมีบรรดานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว นายชาญเชาวน์ กล่าวว่า โครงการ 100 วัน 1,000 หมู่บ้าน จะใกล้หรือไกลกระบวนการยุติธรรมจะไปถึงประชาชน เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม ที่ว่า ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และจังหวัดยะลา ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ ก็เพื่อที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองและความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นในระดับหมู่บ้านและตำบล

อธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด โดยการประสานงานร่วมกับทางนักศึกษาสาขาคณะมนุษย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาปัตตานี เอาแนวคิดเรื่องของการพัฒนาชุมชนไปประกอบกับการให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายแก่ชาวบ้าน ซึ่งก็สามารถที่จะรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างแท้จริงต่อไป