จังหวัดภูเก็ต รับสมัครเยาวชนและผู้สนใจ ฝึกอบรมตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนของรัฐบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดภูเก็ต รับสมัครเยาวชนและผู้สนใจ ฝึกอบรมนวดแผนไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนของรัฐบาล นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพ 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ประสบภัย ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ให้มีงานทชั่วคราว ได้ทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะและศักยภาพสาขาอาชีพ ในการสร้างโอกาสและทางเลือกการประกอบอาชีพ โดยกำหนดไว้ 2 กิจกรรม คือ การจ้างงานเร่งด่วน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ทำงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือในลักษณะของ "เงินค่าจ้างทำงาน อัตราวันละ 150 บาท และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ตามความต้องการของประชาชนไม่เกิน 30 วัน ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต กำหนดเปิดรับสมัครผู้ว่างงาน ผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ที่สนใจฝึกอบรมอาชีพ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเสริมความรู้สำหรับผู้ให้บริการนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-354035-6 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด