เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่สุราษฎร์ฯ กว่า 600 ราย เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ รอบที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 600 ราย เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ รอบที่ 2 กำหนดขึ้นทะเบียน 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป นายวิรัตน์ สมตน เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงผลการรับขึ้นทะเบียนเกษตร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรว่า ขณะนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2552/2553 รอบที่ 1 จำนวน 1,354 ราย ส่วนใหญ่ได้รับสัญญาประกันรายได้กับธนาคาร ธกส. เรียบร้อยแล้ว โดยทางธนาคาร ธกส. ได้กำหนดวันรับเงินชดเชย หากกรณีราคาอ้างอิงในช่วงที่กำหนดวันรับเงิน ต่ำกว่าราคาประกัน สามารถจ่ายเงินชดเชยได้ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรที่เกษตรเภอได้ออกใบรับรองให้แล้วไปทำสัญญากับธนาคาร ธกส. สาขาภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2553 เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ทำนา ปี 2552 / 53 รอบที่ 2 มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจาก 5 อำเภอ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 673 ราย มีพื้นที่ปลูกจำนวน 5,641 ไร่ โดยกำหนดขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2553 และมีเวทีการจัดประชาคมระหว่าง 6 เมษายน - 15 สิงหาคม 2553 มีการออกหนังสือรับรองให้เกษตรกร ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 20 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับเงินชดเชยส่วนต่าง กรณีราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกันได้ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 31 ตุลาคม 2553 โดยกระทรวงพาณิชย์ จะประกาศราคาอ้างอิงทุก 15 วัน สำหรับชนิดพันธุ์ข้าว และราคาประกัน เป็นชนิดพันธุ์ข้าวจ้าวไม้ไวแสงที่รัฐบาลประกาศมี 29 พันธุ์ พันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 และข้าวเหนียว โดยพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ข้าวเจ้าที่ทางราชการรับรอง ราคาตันละ 10,000 บาท ข้าวเหนียว ราคาตันละ 9,500 บาท ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และที่ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด