WHOยกกทม.1ในพันเมืองที่ดูแลสุขภาพปชช.ดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง กรณีที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้มอบให้ WHO ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เตรียมงานคัดสรรหาเมืองที่มีจุดเด่น เรื่องการดูแลอนามัยของประชาชน ซึ่งเมืองที่ได้จะต้องสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 1,000 เมือง ที่ WHO ต้องการให้เป็นแบบอย่าง เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่ซับซ้อน มีความหลากหลายของประชากร ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงสูงสุด แต่ก็สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ เมื่อช่วงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ผ่านมา หรือแม้แต่กิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่สีลม ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ WHO ต้องการจะเผยแพร่

อย่างไรก็ตาม WHO ประเทศญี่ปุ่น ได้ประสานงาน กับ นายแพทย์โกวิทย์ ยงวานิชกิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย โดยตรง เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ แจกไปยังผู้นำทั่วโลกด้วย