โลกไอที-ละครน้ำเน่าทำเด็กไทยเสื่อม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง ปัญหาเด็กและเยาวชน ในสังคมปัจจุบันว่า สาเหตุของปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์ ปัญหาเรื่องเพศ
ปัญหาการพนันที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้น เกิดจากการขาดภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันและดูแลตัวเอง จึงทำให้เสี่ยงต่อการถูกชักจูง ไปในทางที่เสียหายได้ง่าย โดยเฉพาะ การรับอิทธิพลจากสื่อมวลชน และสื่ออินเทอร์เน็ต
อย่างรู้ไม่เท่าทันในกระแสสังคมปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ให้ความรู้อย่างถูกต้อง สอนให้เด็กคิดเป็น และเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคม ยังต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเข้มงวด ในการกำกับดูแล รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ร.บ.ควบ
คุมหอพัก อย่างเอาจริงเอาจังและต่อเนื่องด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!