ศอ.บต.ยังเปิดนร.ชายแดนใต้ขอทุนเรียนต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเปิดรับสมัครนักเรียนรับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553 จำนวน 500 ทุน นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในประเทศตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย. 2553 มีเป้าหมายการรับสมัครเยาวชนที่จบ ม.6 หรือ เทียบเท่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่มีที่เรียนสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และ สะบ้าย้อย