ยกฐานะครู กศน.เป็นข้าราชการ

นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้ สำนักงาน กศน. เสนอวิธีการกำหนดตำแหน่งให้ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และหัวหน้า กศน.ตำบล ที่ปัจจุบันมีฐานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้เป็นข้าราชการ แต่การจะเป็นข้าราชการได้ ต้องเป็นพนักงานราชการก่อน เป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น สำนักงาน ศน.จะทำเรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ครู ศรช.และหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นพนักงานราชการ ต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า หาก ครม.อนุมัติตามที่เสนอจะส่งผลให้ ครู ศรช.และหัวหน้า กศน.ตำบล ที่มีอยู่ประมาณ 10,000 คน ได้รับการปรับเปลี่ยนฐานะเป็นพนักงานราชการ ซึ่งจะทำให้มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นทำหน้าที่ในการส่งเสริม การศึกษาตลอดชีวิต และ ทำให้ กศน.ตำบล เป็นแหล่งเรียรู้ราคาถูกที่มีคุณภาพให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นศูนย์ติวเตอร์ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต และเป็นศูนย์ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะเป็นตัวแทนของ กระทรวงศึกษาธิการระดับตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด