น้ำพระทัย ''เจ้าชายแฮร์รี่''

พระประสงค์ช่วยเหลือเฮติ

ช่วงปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าชายแฮร์รี่ แห่งราชวงศ์อังกฤษ เสด็จเยือนประเทศบาร์เบโดส ในหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทรงแข่งขันกีฬาโปโลพระราชกุศล นำรายได้เข้า องค์กรเซนทีเบล เพื่อเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ในประเทศเลโซโท พร้อมทั้งทรงเป็นประธานงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ นำรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเฮติ ตลอดจนเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยแผนกเด็กในโรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธที่ 2 เมืองบริดจ์ทาวน์ ทรงมีพระปฏิสันถารกับเด็ก ๆ อย่างไม่ถือพระองค์ นับเป็นการสานต่อดำเนินตามรอยพระบาทพระมารดา เจ้าหญิงไดอาน่า ในเรื่องพระเมตตาที่มีต่อเด็ก ๆ ทั่วโลก ในการนี้ เจ้าชายแฮร์รี่ รับสั่งว่าทรงรักและผูกพันกับเด็ก ๆ มาก และจะพยายามทรงงานเกี่ยวกับเด็กไปให้นานที่สุด

ภายหลังเสร็จสิ้นพระกรณียกิจ เจ้าชายแฮร์รี่ ทรงมีพระประสงค์เสด็จเยือนประเทศเฮติต่อทันที แต่ทางสำนักพระราชวังคลาเรนซ์ได้ทำการหารือกับรัฐบาลอังกฤษและทางการเฮติถึงสถานการณ์ที่ยังไม่นิ่ง พระองค์จึงทรงตัดสินใจที่เดินทางไปประเทศเฮติภายในปีนี้แทน เพื่อรอให้การฟื้นฟูเดินหน้ากว่านี้ก่อน

เจ้าชายแฮร์รี่ ทรงมีแผนการจะเสด็จไปยังประเทศเฮติภายในปีนี้ จุดประสงค์เพื่ออุทิศพระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีวิปโยค ในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกในกองทัพ และทรงยินดีที่จะช่วยเหลือในทุกวิถีทางตามพระปรีชาสามารถ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด