www.thailandce.com

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เปิดแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออนไลน์

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์รอบด้าน

ตั้งแต่นโยบายรัฐบาล บทความที่น่าสนใจ และสาระความรู้

อยากรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต้องคลิก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด