มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ แก่เด็กด้อยโอกา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เปิดหน่วยบริการตรวจสายตาและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดมุกดาหาร จำนวนกว่า 300 คน วันนี้ (3 ก.พ.53) ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการตรวจสายตาและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับการให้บริการที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นการให้บริการครั้งที่ 33 โดยผู้ที่มารับบริการเป็นเด็กด้อยโอกาส ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จัดหาและคัดกรองเด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาด้านสายตาและสุขภาพ มารับบริการ จำนวนประมาณ 300 คน สำหรับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 โดยได้ดำเนิน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การสร้างห้องสันทนาการสำหรับเด็กที่ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ และออกหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด