ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ติดตามกรณีข้อร้องเรียนของราษฎร จ.อุบลฯ ซึ่งถูกจับเนื่องจากบุกรุกที่ดิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามกรณีข้อร้องเรียนของราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถูกจับเนื่องจากบุกรุกที่ดินสาธารณะ พร้อมเตรียมนำข้อมูลเสนอต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ วันนี้ (3 ก.พ.53) นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินทำกินของราษฎรตำบลหนองกินเพล ตำบลบุ่งหวาย และบ้านปลากดุก ตำบลไร่น้อย รวมทั้งปัญหาสาธารณูปโภคไฟฟ้าบ้านกุดลาด ตำบลกุดลาด สำหรับปัญหาที่จะต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนั้น คือเรื่องที่ราษฎรถูกจับเนื่องจากบุกรุกที่ดินสาธารณะ ซึ่งราษฎรคิดว่าตนเองบริสุทธิ์ขณะที่ฝ่ายราชการต้องทำตามกรอบของกฎหมาย ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ รัฐบาลจึงเห็นว่าก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมาย ควรมีการพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนว่าประชาชนบุกรุกที่สาธารณะหรือที่ของราชการจริง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ ทำให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเสนอต่อ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด