รพ.กาฬสินธุ์เปิดศูนย์พึ่งได้ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เปิดศูนย์พึ่งได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่ถูกกระทำทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งในและนอกโรงพยาบาล ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด