ททท.นราธิวาส คาด ปี 2553 จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส คาด ปี 2553 จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มีเม็ดเงินสะพัดจากการเดินทางประมาณ 1.5 พันล้านบาท นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า ในปี 2553 ททท.นราธิวาส เน้นกลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวมุสลิมจากกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำกลุ่มมุสลิมซึ่งมีเป้าหมายหลักในการทำบุญเดินทางลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อชมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อาทิ การท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมอิสลาม สุสานกษัตย์มุสลิมในอดีต และการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมวังยะหริ่ง ความงดงามที่ยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียร้อยละ 80 และนักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่าต่อเนื่อง แต่จากแนวโน้มและอัตราการเข้าพักคาดว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น นายอะหมาน กล่าวีกว่า ปี 2553 เตรียมขยายเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศมาเลเซีย โดยนำผู้ประกอบการจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางเบตง ปีนัง กระตุ้นการเดินทางชายแดนไทย - มาเลเซีย โดยนำจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บ่อน้ำพุร้อน เป็นจุดขาย โดยคาดว่าปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจะมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 5-10 นักท่องเที่ยวเดินทางประมาณ 7 แสนคน เม็ดเงิดสะพัดจากการเดินทางประมาณ 1.5 พันล้านบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด