5 พรรคร่วมนำ102รายชื่อยื่นญัตติแก้รธน.

5 พรรคร่วมนำ102รายชื่อยื่นญัตติแก้รธน.

5 พรรคร่วมนำ102รายชื่อยื่นญัตติแก้รธน. เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

5 พรรคร่วมรัฐบาล นำรายชื่อ ส.ส. 102 รายชื่อ ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้ว แล้ว

ตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล ทั้ง 5 พรรค ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อแผ่นดินพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคกิจสังคม นำโดย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา ยื่นญัตติพร้อมรายชื่อ ส.ส.ทั้งหมด 102 รายชื่อ เพื่อขอเสนอ แก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ใน 2 ประเด็น คือ
มาตรา 94 เรื่องที่มาของ ส.ส. และมาตรา 190 เรื่องหนังสือสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ต่อ นายชัยชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยให้เหตุผล ในการยื่นญัตติว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มีเจตนาพิเศษที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมเกิดความขัดแย้ง

ขณะที่ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จะส่งรายชื่อทั้งหมด ที่เสนอญัตติให้สำนักงานเลขาฯสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด เมื่อแล้วเสร็จ ก็จะบรรจุในระเบียบวาระทันที ส่วนจะมีการประชุมร่วมเมื่อใดนั้น จะต้องหารือกับประธานวุฒิสภาก่อน

 

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด