สถิติจังหวัดระนอง ออกสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถิติจังหวัดระนอง ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นางสาวสุภิญญา เชยแสง สถิติจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 รวม 5 เขตปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาผู้ค้า/ผู้ผลิต ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แหล่งมั่วสุม/แหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา การส่งเสริม/ฟื้นฟูอาชีพให้แก่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การติดตามดูแล และให้ความสนใจของเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น รวมทั้งแนวทาง/ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยเริ่มทำการสำรวจตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ จึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล และหมู่บ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าทำการสำรวจข้อมูลด้วย หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง โทรศัพท์หมายเลข 0-7781-1476 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด