จัดหางานจังหวัดตราด เชิญชวนผู้ว่างงานเข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ว่างงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดตราด เชิญชวนผู้ว่างงานเข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ว่างงาน (3 ก.พ. 53) นางสาวปภาศิริ สุดชาดำ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดกำหนดดำเนินโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนว่างงาน เพื่อลดปัญหาการว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากพื้นที่อื่นเข้ามาทำงานในจังหวัดบ้านเกิด เป็นการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวจะดำเนินการฝึกอบรมอาชีพอิสระพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ตามความต้องการและความถนัดของผู้ว่างงาน โดยมีวิทยากรมืออาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการนำไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการฝึกอบรมแล้วให้ด้วย ดังนั้นผู้ว่างงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3952-0218 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ /...

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด