inbox@it วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

เอปสันรองรับงานพิมพ์ผ่านไอโฟน

ไซโก เอปสัน คอร์ปอเรชั่นประกาศการพัฒนา โอเพ่นซอร์ส ดิเวลลอปเม้นท์ คิท ที่ ชื่ออีเอสซี/พี-อาร์ ไลเบอรี่ (ESC/P-R Li brary) ที่ช่วยสนับสนุนนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับงานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชุดพัฒนานี้ผู้พัฒนา สามารถใช้ไดรเวอร์เพียงตัวเดียวในการเชื่อมต่อและสื่อสารกับอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ของเอปสันที่รองรับชุดพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้อีเอสซี/พี-อาร์ เป็นภาษาพื้นฐานสำหรับเอปสันอิงค์เจ็ททั่วโลก รองรับมีเดียทุกประเภท กระดาษทุกขนาด และมีเดียที่เกี่ยวข้องที่มีโหมดการพิมพ์รองรับ ทำให้อุปกรณ์หลากหลายชนิดสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารไปยังอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ของเอปสันได้ ทั้งอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การวัด ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เกม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่มีไมโครชิพฝังอย นอกจากนี้ ปัจจุบันชุดพัฒนายังถูกนำมาใช้พัฒนาแอพ พลิเคชั่นการพิมพ์สำหรับไอโฟน ไอพอดทัช และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอน ดรอยด์อีกด้วย

ผลประกอบการซีเกท

ซีเกท เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีการจัดส่งดิสก์ไดรฟ์ จำนวน 49.9 ล้านตัว ยอดรายรับ 3,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรขั้นต้น ร้อยละ 30.5 กำไรสุทธิ จำนวน 533 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายสตีฟ ลุคโซ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซีเกท กล่าวว่า ผลประกอบการทางการเงินที่ดีของบริษัท เป็นผลมาจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงาน ความเป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความจุสูง ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าและปริมาณความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลโดยรวมที่เพิ่มสูงขึ้น

สวทช.ต่อยอดบริการอีเลิร์นนิ่ง

ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากโครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช. หรือ NOLP ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการออนไลน์ เลิร์นนิ่ง ที่ทดลองดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ภายใต้ สวทช. ที่ผ่านมา โครงการประสบผลสำเร็จ สวทช.จึงต่อยอดบริการดังกล่าว โดยร่วมลงทุนกับนักวิจัยและพนักงานในโครงการ จัดตั้งเป็นบริษัทเลิร์นเทค จำกัด ขึ้นโดยบริษัทดังกล่าวจะดำเนินธุรกิจบริการทางการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์แบบครบวงจร โดยให้บริการ อีเลิร์นนิ่ง และระบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในรูปแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงการให้เช่าใช้บริการ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด