รมว.วิทย์ฯ ยืนยัน ส่งเสริมการวิจัยทุกด้านในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน ส่งเสริมการวิจัยทุกด้านในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553 ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และทางสังคม กว่า 500 บูท มาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553 พร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งในปีนี้มี 35 ผลงาน ส่วนใหญ่เป็นผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 8 ผลงาน และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ผลงาน สำหรับงานวันนักประดิษฐ์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ภายในงานมีการแสดงผลงานจากสมาคมการประดิษฐ์ สมาคมกีฬา เครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ การฝึกอบรมอาชีพ พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมส่งเสริมการวิจัยในทุกด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักวิทยาศาสต์ไทย ทั้งนี้ กว่าร้อยละ 75 ของการวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการผลงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ทฤษฏีใหม่ และฝนหลวง ผลงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผลงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาทบรมราชกุมารี และผลงานจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด