''เติ้ง'' เยี่ยม ''นายหัวชวน'' คุยชื่นมื่น

ยันคุยแต่เรื่องสุขภาพเท่านั้น ไม่มีเรื่องรัฐธรรมนูญ ด้าน ''ชวน'' แพทย์ยังไม่อนุญาตให้กลับบ้าน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด