กรมป่าไม้ ขยายเวลาแจ้งสิทธิ์ถือครองที่ดินเขายายเที่ยงอีก 15 วัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป่าไม้ ขยายเวลาแจ้งสิทธิ์ถือครองที่ดินเขายายเที่ยงอีก 15 วัน หลังประชาชนกังวลไม่ให้ความร่วมมือ เพราะกลัวผลกระทบ นายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขและบรรเทาการบุกรุกพื้นที่เขายายเที่ยง เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงถือครองที่ดินบริเวณเขตป่าสงวนเขายายเที่ยงว่า จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่บางส่วนได้นำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตเมื่อปี 2538 บริเวณที่ดินทำกิน 22 แปลง 312 ไร่ และบริเวณที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น เขายายเที่ยง 77 แปลง เขายายเที่ยงใต้ 61 แปลง และเขาน้อย 23 แปลง รวมเป็น 161 แปลง ทั้งนี้ หลังจากได้เข้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าชี้แจงรายละเอียดสิทธิ์การถือครองที่ดิน กลับไม่ได้รับความร่วมมือ เพราะส่วนใหญ่กลัวจะได้รับผลกระทบ จึงได้ขอให้ทางจังหวัดได้ขยายเวลาออกไปอีก 15 วัน และหลังจากครบกำหนด คณะทำงานจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 15 กุมพาพันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวด้วยว่า ทางคณะทำงานให้ความสำคัญต่อการอยู่อาศัยของประชาชนและที่ดินทำกิน จึงไม่อยากให้กังวล เจ้าหน้าที่ต้องการเพียงข้อมูลประกอบการทำงานเท่านั้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด