อธิบดีกรมพลังงานทดแทนฯ ชี้เกาะพลวย เหมาะสมในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบในการไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระบุ พื้นที่เกาะพลวยมีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบในการไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิล นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวระหว่างการเดินทางลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า เรื่องสำคัญของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในขณะนี้ คือ การเร่งหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการนำร่อง เป็นชุมชนต้นแบบที่ไม่มีการใช้พลังงานจากฟอสซิล โดยจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่าพื้นที่เกาะพลวย ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องมีการดำเนินการสำรวจในขั้นตอนอื่นๆ เพื่อดำเนินการวางแผนการดำเนินการต่อไป อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวต่อไปด้วยว่า หากสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่เกาะพลวยได้ จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชากรในพื้นที่เกาะพลวย ที่จะเป็นชุมชนต้นแบบที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ก่อปัญหาภาวะโลกร้อนให้แก่โลก และผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชนด้วย ทั้งนี้เกาะพลวยเป็นพื้นที่เกาะห่างไกล มีประชากรไม่กี่ครัวเรือนประกอบอาชีพด้านการประมง และการทำสวนเป็นหลัก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด