อ.สามเงา จ.ตาก จัดจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ บนเกาะวาเลนไทน์ เหนือเขื่อนภูมิพล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จัดโครงการจดทะเบียนสมรสขึ้น บนเกาะวาเลนไทน์ เหนือเขื่อนภูมิพล ในแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ์ นายอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เปิดเผยว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในการแสดงถึงความรัก และในปัจจุบันนี้คู่สมรสที่สมรสกันแล้ว ส่วนหนึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปล่อยเวลานานไป ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น เรื่องบุตรที่เกิดมา เรื่องมรดก ทรัพย์สิน ตลอดจนการทำนิติกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในภายหลังได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่สมรสใหม่และครอบครัวที่สมรสนานแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน ให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ โดยการจดทะเบียนสมรส ซึ่งทางสำนักทะเบียนอำเภอสามเงา ได้จัดให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน บนเกาะวาเลนไทน์ บริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ์ นายอำเภอสามเงา กล่าวต่อไปว่า การจัดจดทะเบียนสมรส นอกสำนักทะเบียน บนเกาะวาเลนไทน์ บริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงานี้ นับว่าเป็นครั้งของจังหวัดตาก เพื่อที่จะให้คู่สมรสอยู่กินฉันท์สามีภรรยา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในครอบครัว ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอสามเงา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายเงิน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ สำหรับการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้จะจดเพียง 99 คู่เท่านั้น คู่สมรสใดที่จะเข้าร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โทร.0-5559-9117 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด