จ. กาฬสินธุ์ เรียกประชุมเจ้าของหอพักให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันปัญหาสังคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่หอพักให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาสังคม นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมโครงการจัดระเบียบหอพักจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหอพักที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หอพัก ปี 2507 เข้าร่วมประชุม จำนวน 213 คน นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า ในปัจจุบันสภาพหอพักในจังหวัดกาฬสินธุ์เกือบจะทุกแห่งละเลยที่จะดูแลสภาพหอพักให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย นอกจากนั้นยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขออพักด้วย เช่น ไม่มีป้ายชื่อหอพักแยกประเภทหอพักชาย หอพักหญิง หรือบางครั้งปล่อยให้มีการมั่วสุมระหว่างนักศึกษาชาย หญิงในหอพัก ซึ่งดูแล้วเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับวัย จากสถิติข่าวการกระทำผิดกฎหมายของเยาวชนในช่วงเดือนที่ผ่านมา มักจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในหอพักเป็นส่วนมาก เช่น เรื่องการทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท ชู้สาว และยาเสพติด เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและเจ้าของผู้ประกอบการหอพัก ซึ่งอาจมีผลในทางกฎหมายด้วย เพราะถ้าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จะต้องเข้าตรวจสอบว่า เจ้าของหอพักได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 หรือไม่ หากพบว่าละเลยเพิกเฉยก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอน เพราะฉะนั้น ให้ผู้ประกอบการหอพักทุกท่านได้ทราบและให้ความร่วมมือกับทางราชการในการจัดระเบียบสังคมหอพัก และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนมิให้กระทำผิดกฎหมายในหอพัก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า นอกจากการดำเนินการกับเจ้าของหอพักที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 แล้ว ทางตำรวจยังจะได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. เกี่ยวกับความผิดสุรา ยาเสพติด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโทษสูง ส่วนหอพักที่ยังไม่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนก็ ขอให้เร่งดำเนินการให้ถูกกฎหมายด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด