จ.พะเยา เตรียมพร้อมเป็นสถานที่จัดประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษในลุ่มน้ำยมแบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพะเยา เตรียมพร้อมเป็นสถานที่ในการจัดประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษในลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการ นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) ประธานคณะกรรมการกำกับโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษในลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการ เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา จะเป็นสถานที่ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 ในโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษในลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมได้รับทราบความก้าวหน้าของการจัดทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำยมตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ในครั้งนี้ได้ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2938-2480-90 ต่อ 16 และ 089-1796513

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด