ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวน ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แพทย์หญิง สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการประชาชนไทย ทำความดีบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ว่า โครงการนี้ถือเป็นอีกทางเลือก ที่จะให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะการบริจาคโลหิตถือเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งซึ่งทำได้ไม่ยาก และยังเป็นการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ที่ต้องการโลหิตในการรักษาด้วย ทั้งนี้ อยากให้ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพราะปัจจบันมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา ในช่วงใกล้ปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเตรียมตัวสอบ ทำให้ผู้บริจาคโลหิตหายไปจำนวนไม่น้อย จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตในช่วงฤดูร้อนมากขึ้น ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวอีกว่า อยากให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เคยบริจาคโลหิตแล้วหยุดไป กลับมาฟื้นฟูความรู้สึกอิ่มเอมใจในการได้ช่วยเหลือบุคคลอื่น อีกทั้งยังเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด