เลขานุการสมาคมปัญญาชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุ การดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ถือว่า ป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการที่ 12 อ. เมือง จ. ยะลา สมาคมปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในการเปิดประชุม และมีสมาชิกสมาคมปัญญาชนมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นายมูฮัมหมัดนาสีรุดดีน เละนุ เลขานุการสมาคมปัญญาชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีความพยายามอย่างสูง ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการเรียนฟรี 15 ปี ถือว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่รัฐบาลพยายามที่จะทำอยู่ บางเรื่องก็ไม่สามารถนำสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง อยากให้ทางรัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ที่ผ่านปัญญาชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งร้อยละ 90 ของสมาชิกสมาคมปัญญาชนมุสลิมจะอยู่ในวงการศึกษา และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ได้มารวมตัวกัน เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา โดยพบว่า ร้อยละ 80 นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีการควบคู่กับวิชาสามัญ แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ก็คือ โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดสอนทั้ง 2 สาย แต่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณเฉพาะสายสามัญอย่างเดียว ทำให้การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพค่อนข้างจะมีปัญหา ถ้ารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้ง 2 สาย เชื่อว่า จะมีการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น เลขานุการสมาคมปัญญาชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวอีกว่า ปัญญาชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความหวังกับรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ แนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เรื่องของงบประมาณ และรัฐบาลสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาด้วย ซึ่งที่ผ่านมานั้น ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการจัดทำทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมุสลิมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเอกชน หรือสามัญทั่วไป แต่ว่ายังมีข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งในปีนี้ได้เงียบหายไป ในนามของสมาคมปัญญาชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ทุนการศึกษากับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มาก เพื่อจะได้มีโอกาสทางการศึกษาแล้วนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด