ในหลวงตรัสผู้พิพากษารักษาความยุติธรรม

ในหลวงตรัสผู้พิพากษารักษาความยุติธรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในหลวง รับสั่งศาลฏีกาสำคัญมาก ให้ผู้พิพากษาต้องรักษาความยุติธรรมทั้งในหน้าที่และนอกหน้าที่ จนกระทั่งท่านชีวิตจะหาไม่ เป็นความหวังนำประเทศสงบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน เลขาธิการประธานศาลฎีกา และ นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน พระบรมราโชวาท แก่คณะผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม ความว่า

ศาลฎีกามีความสำคัญมาก เพราะถ้าปฎิบัติเท่ากับเป็นตัวอย่างในการตุลาการของประเทศ สำหรับศาลทุกขั้น ตั้งแต่ศาลท้องที่ จนกระทั่งศาลสูงสุดคือ ศาลฎีกา ฉะนั้น การที่ท่านต้องปฎิญาณตนว่า จะปฎิบัติหน้าที่ในทางที่ดีที่สุด หมายความให้ ปฎิบัติอย่างถูกต้อง กล่าวคือ การปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ขอท่าน ในฐานะผู้พิพากษา ก็ต้องมีการปฎิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างเข้มแข็งและอันนี้มิใช่เฉพาะในระบบศาล แต่ในตามทั่วไป หมายความว่า ทุกเมื่อเมื่อคนเขาเห็นเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับความยุติธรรม ความเป็นบุคคลของประเทศ ที่ถือว่าเป็นผู้รักษาความเรียบร้อยของประเทศ ฉะนั้น ท่านก็ต้องรักษาความเคร่งครัดของหน้าที่นี้ต่อไป ไม่ใช่เฉพาะระบบศาล แต่ทุกเมื่อ เมื่อคนเขาเห็นว่า นี้คือผู้พิพากษาศาลฏีกาของประเทศ แม้จะไม่ได้แต่งเครื่องแบบของศาล คนก็จะจำได้ว่านี้คือ ผู้พิพากษาที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกเหล่า ทุกพวก ทุกเมื่อ อันนี้ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้พิพากษาต้องรักความยุติธรรม เขาก็หวังพึ่งความยุติธรรมของท่าน ก็จะต้องเห็นความยุติธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ของศาล มีความหวังว่า ในประเทศมีความยุติธรรม ในประเทศมีผู้รักษาความยุติธรรม ฉะนั้น ท่านจะต้องรักษาความยุติธรรมนี้ทุกเมื่อในหน้าที่ และนอกหน้าที่ จนกระทั่งท่านชีวิตจะหาไม่ เขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดี เขาก็รู้ว่ามีความหวังในความยุติธรรมของศาล เพราะคนนับถือศาลซึ่งเป็นคนที่ดีของประเทศ ที่เมืองไทยมีศาล แล้วคนหวังในความยุติธรรม ถ้าเขารู้ว่ามีความยุติธรรมในประเทศ จะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็จะรู้ว่ามีความหวังกัน หวังในประเทศว่ามีความยุติธรรม ท่านต้องเป็นผู้รักษาว่ามีความยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นคนดีทุกเมื่อ ประเทศก็จะมีความหวังที่จะมีความเรียบร้อย แม้แต่โจรผู้ร้ายก็หวังความยุติธรรม ผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ทำอะไรที่เรียบร้อย ที่ดี เขาก็จะทำดีขึ้น ดีกว่าที่จะไม่มีเครื่องหมายของความยุติธรรม ดังนั้นท่านทั้งหลายมีความสำคัญมาก เพราะแต่ละคนเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรม เป็นเครื่องหมายของความดี เป็นเครื่องหมายของความเรียบร้อยของประเทศชาติ น่าจะเชื่อได้ว่าแต่ละคนมีความสำคัญ แต่ละคนที่เป็นผู้พิพากษามีความสำคัญมากสำหรับความเรียบร้อย ความหวังของประเทศ ความหวังของคนทั่วประเทศ ซึ่งอาจเป็นคนดีบ้าง คนไม่ดีบ้าง คือคนไม่ดีก็มี แต่ยังไงเขาก็อยากเห็นผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ และแม้จะไม่กำลังปฏิบัติงาน เขามีความหวังทำให้คนเป็นคนดีมากขึ้น ถ้าประทศชาติมีคนดี ประเทศก็หวังได้ว่ามีความสงบ มีความสุขในประเทศไทย

ฉะนั้นท่านเป็นประกันของความสุข ความสงบ ความเรียบร้อยของประเทศ เท่ากับเป็นผู้รักษาความยุติธรรม และเมื่อรักษาความยุติธรรมไว้ได้ ก็เป็นผู้รักษาความสงบสุขของประเทศ ขอให้สำนึกว่าแต่ละคนมีความสำคัญมากต่อประเทศชาติ ต่อส่วนรวม เพราะเป็นเครื่องหมายความยุติธรรม ท่านก็มีครบถ้วนแล้ว ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและปฏิบัติกฎหมายสูงสุด ทุกคนมีความหวังในทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อนั่งบัลลังค์ของศาลฎีกา หรือมีชื่อในสารบบว่าท่านเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ตราบใดที่ท่านเป็นเครื่องหมายความยุติธรรม เชื่อว่าช่วยให้ประเทศชาติมีความสงบสุขได้ เมื่อมีความสงบได้ หมายความว่าคนจะอยู่อย่างมีความสงบ ทำให้ประเทศชาติไปรอดได้ดี ถ้าท่านทำดี และเชื่อว่าท่านต้องรู้ว่าท่านต้องทำดี ถ้าท่านทำดีแล้ว เป็นคนนึงที่ช่วยประเทศไปรอด ทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติไปรอด แม้แค่โจรผู้ร้ายอาจไม่รู้ว่าต้องทำไง แต่เขาก็ต้องการความสงบสุข

ถ้าท่านต้องการให้คนทั่วประเทศมีความสงบสุข ประเทศก็ไปได้ดี ขอให้ท่านมีกำลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาตลอดต่อไป ตลอดชีวิต แม้จะเมื่อไหร่ที่ท่านจะหมดหน้าที่ ท่านก็ยังรักษาความดีไว้อย่างเหนียวแน่น ถ้าท่านรักษาความดีของผู้พิพากษาศาลฎีกา ท่านมีเกียรติ ท่านได้ทำหน้าที่อย่างเหนียวแน่นจริงๆ ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจกำลังกายตลอด ไม่ท้อใจ กระทั่งหมดแรง ถ้าท่านทำได้อย่างนี้ ท่านก็มีเกียรติมาก ท่านเป็นผู้ที่ช่วยประเทศให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่จะมีได้ แล้วท่านเองจะได้รับผลประโยชน์ของการตัดสินใจเป็นผู้พิพากษา ใช้หลักวิชาการตัดสินเพื่อความเรียบร้อยของประเทศในทุกทาง ท่านมีบุญที่มีโอกาสช่วยคนจำนวนมากให้อยู่เย็นเป็นสุขได้