รั้วโรงเรียนกับการสร้างรั้วโรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติด

รั้วโรงเรียนกับการสร้างรั้วโรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเป้าหมายสำคัญของ กระบวนการค้ายาเสพติด ดังนั้น รั้วโรงเรียน มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการปกป้องเยาวชนในสถานศึกษา ให้ห่างไกลกับยาเสพติด

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีนโยบายในการสร้างรั้วโรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติด เพราะนอกจาก ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน ต่อเนื่อง และจริงจังแล้วยังมีการส่งเสริมพื้นที่บวก การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีกิจกรรมทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน เช่น ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา ชมรม To Be Number One โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ที่สำคัญ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เจ้าของหอพัก และสถานประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างจริงจัง ทำให้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสีขาวอย่างแท้จริง ติดตามการดำเนินงานยาเสพติดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 15.15 - 16.00 น. ทาง โมเดิร์น ไนน์ ทีวี