''นริศรา'' เผยเด็กปวช.ออกกลางคัน30%

จี้สอศ.ส่งคืนเงินเรียนฟรี 700 ล้าน

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งได้รับรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของ สอศ. ว่า ปีงบประมาณ 2552 สอศ.ได้รับจัดสรรงบฯ โครงการดังกล่าว 18,454 ล้านบาทเศษ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 541,017 คน ซึ่งผลการเบิกจ่ายปรากฏว่ามีเด็กได้รับการอุดหนุน 530,565 คน จึงมีงบฯ คงเหลือ 17,445 ล้านบาทเศษ แต่เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมามีรายงานว่า จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ลดลงประมาณ 30% เพราะลาออกกลางคัน ดังนั้นงบฯ ที่ใช้ตามโครงการเรียนฟรีฯ จึงควรสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่เหลืออยู่ โดยเฉพส่วนของค่าหนังสือ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตนจึงมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับงบฯ ที่เหลือและรายงานให้ตนทราบ เพราะจำนวนเด็กที่หายไป 30% นั้น สอศ.จะต้องส่งคืนงบฯถึง 700 ล้าน

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่ดิฉันให้ สอศ.ชี้แจงเกี่ยวกับงบฯ ดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ สำหรับงบฯ ของปี 2553 ที่ สอศ.ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี 5,481 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยโอนไปให้สถานศึกษาแล้วนั้น ดิฉันก็ได้กำชับว่า ขอให้ปฏิบัติตามแนวที่วางไว้และระวังอย่าให้เกิดเรื่องการทุจริต เพราะที่ผ่านมามีหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการเรียน ฟรีของ สอศ. เข้ามาที่ดิฉันเกือบ 400 ฉบับ น.ส.นริศรากล่าวและว่า นอกจากนี้ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า จากนี้จะมีการแจ้งผลการประชุมผู้บริหาร สอศ.ให้ รมว.ศึกษาธิการ ทราบทุกครั้ง เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง เพราะขณะนี้การติดตามงานใน สอศ.บางเรื่องต้องชะงักไป เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของ สอศ. โดยเฉพาะเลขาธิการ รองเลขาธิการ มักติดราชการทำให้การประชุมผู้บริหาร สอศ.ทุกวันอังคารหลังการประชุม ครม. ซึ่งตนปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยที่ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขาธิการ กอศ. ไม่ครบองค์ประชุม ตนก็ไม่สามารถติดตามงานของ สอศ.ได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด