กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเรียกร้องสหประชาชาติให้ทบทวนการสนับสนุนศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดในกัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชน "ฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ เรียกร้องให้สหประชาชาติทบทวนการสนับสนุนศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดอ้างว่าถูกกระทำทารุณอย่างหนัก ฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ ระบุด้วยว่า ถึงแม้หน่วยงานของสหประชาชาติหลายแห่งเคยกล่าวถึงการทารุณกรรมในศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดในกัมพูชา แต่หน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลกัมพูชาด้านศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด และนโยบายด้านยาเสพติดยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจน จึงเรียกร้องให้กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ และสำนักงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรม หรือยูเอ็นโอดีซี แสดงท่าทีชัดเจนว่า ควรปิดศูนย์บำบัดยาเสพติดเหล่านี้ และทบทวนโครงการความช่วยเหลือแก่ศูนย์บำบัดเหล่านี้ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด