ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 ม.ค.53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันท์ ป.ม.,ท.ช.,จ.ภ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.29 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพันธุ์ และ นางบุญเติม มูลศาสตร์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด