จ.ศรีสะเกษ เดินหน้าอบรมผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าอบรมผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษได้อนุมัติโครงการยุวชนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปี 2553 โดยให้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาสื่อบุคคลด้านการประชาสัมพันธ์และเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ดำเนินรายการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านจากพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย เมืองจันทร์และอำเภอโพธิศรีสุวรรณ จำนวน 250 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐและท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ดำเนินการหอกระจายข่าวและมีการติดตามประเมิน รวมทั้งการนิเทศงาน และการประกวดหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านดีเด่น ในระดับอำเภอและจังหวัดด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด