589 หมู่บ้าน ชุมพร พร้อมประชาคม โครงการชุมชนพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดจังหวัดชุมพร ระบุ หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดชุมพร 589 หมู่บ้าน พร้อมทำประชาคม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ในวันพรุ่งนี้ นายกฤช รังสิแสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ขณะนี้หมู่บ้านและชุมชนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ได้เตรียมพร้อมที่จะทำประชาคมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 นี้ โดยมีหมู่บ้านและชุมชนที่ได้เสนอโครงการไว้จำนวนทั้งสิ้น 589 โครงการ แยกเป็น อ.เมือง 146 โครงการ อ.หลังสวน 118 โครงการ อ.ท่าแซะ 63 โครงการ อ.ทุ่งตะโก 33 โครงการ อ.สวี 109 โครงการ อ.พะโต๊ะ 40 โครงการ และอ.ละแม จำนวน 31 โครงการ ทุกหมู่บ้านและชุมชนจะทำการประชาคมพร้อมกันในวันที่ 31 ม.ค.นี้ ส่วนเวลา ผู้นำชุมชนแต่ละแห่งเป็นผู้นัดหมาย ซึ่งบางชุมชนอาจจะนัดหมายในเวลากลางคืนเนื่องจากเวลากลางวัน ชาวบ้านต้องออกไปทำงาน ส่วนหมู่บ้านและชุมชนที่ผ่านการทำประชาคมและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วมีจำนวน 202 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างอนุมัติจำนวน 38 หมู่บ้าน ปลัดจังหวัดชุมพร ยังกล่าวถึงกรณีที่ยังมีหมู่บ้านและชุมชนหลายแห่งไม่สารถทำประชาคมได้ และยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชนิดของโครงการ ไม่ตรงตามเจตนาของโครงการฯ เช่น การสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ศาสนสถานทุกศาสนา สถานศึกษาและสถานีอนามัย การจัดซื้อ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง โรงเย็น เครื่องใช้ในพิธีการ วัสดุครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำน้ำเย็น โทรทัศน์ วิดิทัศน์ กล้องบันทึกภาพ อุปกรณ์การศึกษา เครื่องมือแพทย์ โอ่งน้ำ แท็งค์น้ำ เครื่องกรองน้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับครัวเรือน การปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งสถานที่ ทำรั้ว กำแพง การจัดทำซุ้มประตู ป้ายชื่อหมู่บ้าน การจัดซื้อเครื่องแต่งกายของกลุ่มกิจกรรม ทุนการศึกษา เบี้ยเลี้ยงคนชรา การสมทบงบประมาณกับกองทุนหรือสกกรณ์ชุมชน เพื่อการกู้ยืม การจัดอบรม ศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการเหล่านี้ไม่สนับสนุนและส่งเสริม หากมีการเสนออาจจะไม่ได้รับการอนุมัติได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด