สรรพากรพื้นที่พะเยา แจ้ง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา แจ้ง ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมีนาคม 2553 พร้อมเตือนผู้เสียภาษีไม่ควรหลงเชื่อหากมีการแอบอ้างว่าได้รับเงินภาษีคืนผ่านตู้เอทีเอ็ม นายสิทธิศักดิ์ อนุกุลวาณิชย์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สรรพากรพื้นที่พะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ถึงกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสิทธ์ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จาธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งและเงินได้อื่นใดที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 ทางสรรพากรพื้นที่พะเยา จึงขอเชิญชวนให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2552 ทั้งแบบ ภ.ง.ด. 90 และแบบ ภ.ง.ด.91 ตลอดจนแบบที่มีการชำระภาษีและแบบที่มีเงินภาษีที่ขอคืนทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไชต์ www.rd.go.th ของกรมสรรพพากร ซึ่งผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯจะได้รับความสะดวก โดยสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดนอกเหนือจากการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อำเภอ)และทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม นี้ หากมีคำนวณภาษีแล้วมีภาษีที่ชำระไว้เกินและขอคืนก็ขอให้ยื่นแบบเสียแต่เนิ่นๆเพี่อจะได้รับเงินคืนภาษีเร็ว ทั้งนี้ จากระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรโทรศัพท์ไปยังผู้เสียภาษีหรือประชาชนทั่วไปแจ้งว่าผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีการขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและรหัสบัตร ATM เพี่อใช้ในการโอนเงินคืนภาษี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เสียภาษีตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้างทำให้เสียทรัพย์สินเงินทอง จึงขอเตือนให้ผู้เสียภาษีและประชาชนระมัดระวัง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา โทร.054-481871-2 หรือสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด