ผวจ.ชลบุรี เตือนนักท่องเที่ยวระมัดระวังการขึ้นเรือไปนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี เตือนนักท่องเที่ยวระมัดระวังการโดยสารเรือไปเกาะสีชัง ช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-14 มีนาคม นี้ นายกอบชัย บุณอรณะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553 เป็นช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทุกปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทาง ทางเรือเพื่อไปนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่กันเป็นจำนวนมากทุกปี จังหวัดชลบุรี โดย นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้กำชับให้ส่วนราชการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวลงเรือควรสวมเสื้อชูชีพทุกคน เรือโดยสารห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน ห้ามนายท้ายเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ และหากเห็นว่าคลื่นลมแรงเกินขีดความสามารถของเรือจะรับได้ให้งดนำเรือออกจากฝั่ง ผู้ประกอบการเดินเรือจะต้องจัดให้มีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อกับศูนย์อำนวยการฯ บนฝั่งได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับประสานขอความร่วมมือบริษัทเดินเรือสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และใช้เส้นทางเดินเรืออ้อมเกาะสีชังในช่วงเทศกาล พร้อมกับตรวจตราและจัดระเบียบการจอดเรือใหญ่ เรือโป๊ะที่ทอดสมออยู่ในน่านน้ำทุกลำให้ติดสัญญาณไฟให้สว่างตามกฎหมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด