ก.ไอซีที เปิดเว็บไซต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www.ourking.in.th

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงไอซีที เปิดเว็บไซต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www.ourking.in.th เพื่อรวบรวมและเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อพสกนิกรไทย ทั้งในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว บทความและภาพนิ่ง ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า เว็บไซต์ www.ourking.in.th จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำเพื่อพสกนิกรไทย โดยได้รวบรวมไว้ในรูปแบบ ภาพยนตร์หรือวิดีโอ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ บทความและบทเพลง และรูปภาพ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถชื่นชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ourking.in.th ได้ตลอดเวลา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเอื้อเฟื้อข้อมูล และกระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า ดำเนินการจัดทำและพัฒนาคลังข้อมูลดิจิตอล ซึ่งความพิเศษของเว็บไซต์ www.ourking.in.th นอกจากจะรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจไว้จากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีภาพหรือที่ระลึกที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สามารถส่งเข้ามาเพื่อให้คณะผู้จัดทำพิจารณา นำเสนอขึ้นเว็บไซต์พร้อมจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลอันทรงคุณค่าอีกด้วย นอกจากนี้ เว็บไซต์ www.ourking.in.th ยังได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และเทมเพลตของเว็บไซต์ ชิงรางวัลพระราชทาน ภายใต้แนวคิด ล้านภาพ ล้านถ้อยคำ ล้านเรื่องราว ที่เล่าขาน งานของในหลวง เพื่อได้ร่วมเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ourking.in.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด