รองนายกฯ รับมอบเชคเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติจากตัวแทนภาคเอกชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง รับมอบเชคเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐเฮติจากตัวแทนภาคเอกชน โดยขณะนี้มียอดบริจาครวมกว่า 46 ล้านบาท นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบเชคเงินสดและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐเฮติจากตัวแทนภาคเอกชนที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย นายพงษ์ดิษฐ พจนา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ล้านบาท ายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ตัวแทนการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 5 แสนบาท นายภัสสร เวียงเกตุ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5 แสนบาท นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 แสนบาท และ นางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก วุฒิสภา มอบไม้เท้าคนพิการ ทำให้ในขณะนี้มียอดบริจาครวมกว่า 46 ล้านบาทแล้ว ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐเฮติ สามารถร่วมบริจาคกับรัฐบาลได้ 3 ช่องทาง คือ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี "รวมน้ำใจชาวไทย ช่วยผู้ประสบภัยเฮติ เลขที่บัญชี 067-0-05765-7 ผ่านศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐเฮติ บริเวณลานน้ำพุ เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก และตัวแทนรัฐวิสาหกิจ ได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด