อ.จุฬาฯชำแหละ ''จีที200'' ลวงโลก

ชี้เปรียบเหมือนไม้ชี้ศพ ป่าช้าไร้ญาติ ยันแรงไฟฟ้าสถิตย์ในตัวคนไม่มีผลต่อเครื่องอิเล็คทรอนิกส์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด