วอนช่วยลิงวอกฝูงสุดท้ายในไทย

วอนช่วยลิงวอกฝูงสุดท้ายในไทย
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

วอนช่วยลิงวอกฝูงสุดท้ายในไทยขาดแคลนอาหารหิวโซหนัก

นายอุทัย พานสายตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ 10 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย เปิดเผยว่า ที่วัดถ้ำผาหมากฮ่อ ถนนมลิวรรณ บ้านไทยเจริญ มีฝูงลิงวอกซึ่งมาอาศัยอยู่นานนับสิบปีแล้ว จากแต่ก่อนมีแค่ 10 กว่าตัว ปัจจุบันขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วกลายเป็นกว่า 1,000 ตัวแล้ว ลิงฝูงนี้นักวิชาการที่เคยเข้ามาสำรวจระบุว่าเป็นฝูงลิงวอกที่ยังหลงเหลือ อยู่ในประเทศไทยเพียงฝูงเดียว

แต่ขณะนี้เกิดปัญหาฝูงลิงอดอยากขาดแคลน อาหาร ทั้งจากแหล่งอาหารธรรมชาติ และจากอาหารที่เหลือก้นบาตรจากผู้ที่มาทำบุญที่วัดวันละไม่กี่คน ซึ่งยังไม่เพียงพอ ทำให้ฝูงลิงต้องลงจากเขามาหาอาหารด้านล่าง ไปกัดกินพืชไร่พืชสวนของชาวบ้าน และอาศัยอาหารจากนักท่องเที่ยวซึ่งแต่ละวันมีไม่มากนัก ชาวบ้านต้องหาอาหารมาให้บ้างเพื่อประทังชีวิตลิง ชาวบ้านจึงต้องการให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพื้นที่นี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาธรรมชาติและให้ลิงได้มีอาหารเพียงพอ รวมทั้งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำหมันหรือคุมกำเนิดลิงฝูงนี้ด้วย.