มหาวิทยาลัยวิจัยครวญไม่ได้งบฯ

ยืนยันไม่ท้อยังขอเดินหน้าทำต่อ

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่ง มก.เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติว่า ที่ผ่านมาสำนักงบประมาณพูดชัดเจนแล้วว่าในปี 2553 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจะไม่ได้รับงบฯ ในโครงการแน่นอน และในปี 2554 อาจจะไม่ได้อีกเช่น กัน แต่ มก.ก็จะยังเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป เพราะ มก.มีปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่จะไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งในเบื้องต้นได้ขอยืมเงินจากรายได้มหาวิทยาลัยมาสนัระมาณ 300 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์ และการจัดตั้งศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 แห่ง ทั้งนี้โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยทำวิจัยมากขึ้น ตนจึงอยากฝากทุกรัฐบาลว่าเรื่องของการศึกษา และการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล หรือนำการเมืองมาเกี่ยวข้อง ไม่เช่นนั้นเราจะตามประเทศเพื่อนบ้านไม่ทัน

ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีม.มหิดล (มม.) กล่าวว่า ตนไม่อยากบอกว่ารัฐบาลผิดสัญญาที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่ว่าจะให้เงิน แต่ก็เขว่ารัฐบาลทำดีที่สุดแล้ว

ด้าน ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จริง ๆ แล้วมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจะต้องได้รับงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 แต่ก็ยังไม่ได้รับเลย ซึ่งจะมีผลเสียต่อการพัฒนาประเทศค่อนข้างมาก เพราะการทำงานวิจัยต้องใช้เวลา เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีประสิทธิ ภาพ ตนจึงอยากให้รัฐบาลให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด