ฮอนด้าประกาศผลโครงการ Honda Green Bin Design Contest

ฮอนด้าประกาศผลโครงการ Honda Green Bin Design Contest
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบถังขยะแบบ Eco Design ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการ ฮอนด้า กรีน บิน ดีไซน์ คอนเทสต์ (Honda Green Bin Design Contest) ได้แก่ คุณเอกภูมิ เกียรติผดุงกุล เจ้าของผลงานชนะเลิศ ภายใต้ชื่อ START

คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดผลงานการออกแบบถังขยะแนวคิดใหม่ครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาผลิตใช้ได้จริง เรายังประสบความสำเร็จในการเชิญชวนนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปให้เข้าร่วมส่งผลงานกว่า 300 ผลงานจากทั่วประเทศ ซึ่งผมรู้สึกยินดีที่ฮอนด้าได้จุดประกายให้คนรุ่นใหม่มีความห่วงใยในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเรา อย่างเช่นการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการนำขยะแปรรูปเป็นสิ่งของกลับมาใช้ใหม่"

คุณเอกภูมิ เกียรติผดุงกุล เจ้าของผลงานชนะเลิศ ภายใต้ชื่อ START กล่าวถึงแรงบันดาลใจ และแนวคิดในการออกแบบถังขยะ ว่า "กรีน ดีไซน์ หรือโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะประสบความสำเร็จได้ เราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาของโครงการนั้นจริงๆ ซึ่งเมื่อฮอนด้าได้จัดโครงการ ฮอนด้า กรีน บิน ดีไซน์ คอนเทสต์นี้ ผมจึงเกิดความคิดว่า ถ้าเราสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้โดยการประยุกต์ของเหลือใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดและใกล้กับสถานการณ์จริงที่สุด เช่น ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อต่างๆ โดยเฉพาะถุงขนาดเล็ก มักคิดไม่มีประโยชน์ที่จะนำไปใช้ต่อ ก็จะทิ้ง ทำให้เกิดขยะมากขึ้น การออกแบบของผมจึงนำโจทย์นี้มาพัฒนาการนำมาขยะมาสร้างคุณค่าต่อ"

โครงการ Honda Green Bin Design Contest นี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม "ฮอนด้า กรีนเวย์" ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อโลกที่ไร้ขยะ โดยส่งผลงานการออกแบบถังขยะตามแนวคิด Eco Design ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะและวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว เศษวัสดุอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการนำขยะแปรรูปเป็นสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามอย่างมีศิลปะ สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในที่อยู่อาศัยทั่วไป

ผลงานชนะเลิศ : คุณเอกภูมิ เกียรติผดุงกุล ชื่อผลงาน : START

ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1: คุณศรัณพร กาลิก, คุณเจษฎา อินทรภักดิ์ ชื่อผลงาน : FLOW

ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : คุณเมธา ศีตะจิตต์ ชื่อผลงาน : ECO-TIE