จากพื้นที่ปลูกฝิ่น พัฒนาเป็นพื้นที่ทำกินและศูนย์กลางการเรียนรู้ของชาวบ้าน

จากพื้นที่ปลูกฝิ่น พัฒนาเป็นพื้นที่ทำกินและศูนย์กลางการเรียนรู้ของชาวบ้าน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

จากพื้นที่ปลูกฝิ่น พัฒนาเป็นพื้นที่ทำกินและศูนย์กลางการเรียนรู้ของชาวบ้าน

ใครจะเชื่อว่าผืนป่าที่เคยถูกทำลายโดยการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย จะถูกพัฒนาเป็นป่าอนุรักษ์ และแหล่งผลิตอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชเศรษฐกิจ จนเป็นที่กล่าวขานและยกย่องจากนานาประเทศ ด้วยโครงการพัฒนาทางเลือก ซึ่งมีแนวคิดตรงกับการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร อันเนื่องตามแนวทางพระราชดำริ (Self Reliance) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาชนบทเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเลิกปลูกพืชเสพติดในที่สุด...

ติดตามรายละเอียดของโครงการพัฒนาทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทางภาคเหนือได้ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ วันพุธที่ 20 มกราคม นี้ เวลา 15.15 - 16.00 น. ทาง โมเดิร์น ไนน์ ทีวี