ม.อ.ปัตานี จะจัดมหกรรมสันติภาพชายแดนใต้ สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและชีวิตของคน 3 จชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดมหกรรมสันติภาพชายแดนใต้ สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและชีวิตของคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี) ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรม STP สันติศึกษามหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดมหกรรมสันติภาพชายแดนใต้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน นิสิตนักศึกษา สื่อมวลชนผู้นำศาสนและผู้นำท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีการบูรณาการกิจกรรมภาคเวที และภาคนิทรรศการ เพื่อสะท้อนศิลปวัฒนธรรมและชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ ตลอดจนข้อมูลข้อเท็จจริง ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาสื่อมวลชนและภาคประชาชน รวมทั้ง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการค้นหายุทธศาสตร์สันติวิธีภาคประชาชนในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทบทวนกรทำงานของตนเอง เพื่อผลักดันทางเลือกใหม่ ๆ ในการสร้างเอกภาพของการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วม "มหกรรมสันติภาพชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!